امروزه نگرانی و نیاز رو به رشدی برای داشتن مدارات و سیستم‌های دیجیتال امن احساس می‌شود به طوری که علاوه بر شاخص‌های متداول مانند کارایی، فضای اشغالی و مصرف توان، پارامتر امنیت نیز به عنوان یک پارامتر مهم در طراحی سیستم‌های دیجیتال مورد بررسی و توجه قرار گرفته است. FPGA ها به عنوان مدارات پرکاربرد در سیستم‌های نهفته یا مستقل با کاربردهای وسیع استفاده می‌شوند، بنابراین امنیت در آنها بسیار مهم است. امنیت در مداراتFPGA گستره وسیعی دارد به طوری که از تکنولوژی ساخت تا معماری و ابزارهای کاربردی همه را شامل می‌شود. سیستم‌های FPGA علاوه بر مسئله امنیت که در سیستم‌های دیگر نیز مطرح است، به دلیل قابلیت بازپیکربندی، به تدابیر امنیتی بیشتری نیاز دارند. در تمام مراحل ساخت تا استفاده از FPGA در مدارات و طراحی سیستم‌ها، چندین شرکت مختلف دخیل هستند که برای هر کدام باید تدابیر امنیتی خاصی در نظر گرفت چرا که احتمال نفوذ و حمله از طرف هر شرکتی امکان پذیر است. در این ارائه به بررسی انواع مخاطرات تهدید کننده FPGA پرداخته می‌شود و راهکارهای ارائه شده برای امن‌سازی هر چه بیشتر آن مرور خواهد شد.

 
۰

You may also like

نشست با موضوع کوانتوم: تاثیر کامپیوترهای کوانتومی بر الگوریتم‌های رمزنگاری
نشست با موضوع کوانتوم: مبانی رایانه‌های کوانتومی
نشست با موضوع کوانتوم: منطق کوانتومی

مدیر سایت