سوالات متداول دوره کارشناسی:

استاد راهنمای پروژه پایانی دوره کارشناسی چه زمانی تعیین می شود؟

اساتید راهنمای پروژه پایانی دوره کارشناسی به صورت همزمان برای هر ورودی، در ترم پنجم انجام خواهد شد(مستقل از اینکه چه تعداد واحد گذرانده باشند یا اینکه چه نیمسالی بخواهند درس پروژه را اخذ نمایند)

روال تعیین استاد راهنمای پروژه پایانی دوره کارشناسی چگونه است؟

در آذرماه هر سال به دانشجویان اطلاع رسانی خواهد شد که دانشجویان ترم ۵، برای انتخاب استاد راهنمای پروژه به دفتر گروه مراجعه و فرم انتخاب استاد راهنما را دریافت و به اساتید مراجعه فرمایند. بعد ازصحبت با اساتید فرم را به امضای استاد مورد نظر می رسانند و تحویل دفتر گروه می نمایند.

موضوع پروژه پایانی خود را کی و چگونه باید تعیین نماییم؟

با توجه به اینکه استاد راهنمای پروژه پایانی در ترم ۵ تعیین می شود و دانشجویان معمولا درس پروژه پایانی را در ترم ۷ یا ۸ اخذ می نمایند بنابراین توصیه میشود در تابستان منتهی به ترم ۶ با هماهنگی با استاد راهنما، موضوع پروژه را  انتخاب نمایید. فرم تصویب پروژه پایانی از لینک زیر قابل دسترس است،آن را دانلود و موضوع پروژه و جزئیات خواسته شده را در آن تایپ نمایید و ۲ هفته قبل از شروع ثبت نام نیمسالی که می خواهید پروژه را اخذ نمایید تحویل دفتر گروه دهید.
لینک دانلود نمونه فرم تصویب پروژه تکمیل شده

برای اینکه بتوانیم از اساتید محترم توصیه نامه بگیریم چه توصیه ای دارید؟

با توجه به اینکه معمولا در توصیه نامه ها علاوه بر تایید علمی شخص، لازم است در موردویژگی های شخصیتی و مهارتها نیز صحبت شود بنابراین شخص توصیه کننده لازم است شما را از همه جهات بشناسد. بنابراین سعی کنید با انجام فعالیتهای غیر درسی(نظیر  فعالیت در انجمنها، حل تکلیف دروس، همکاری با اساتید در آزمایشگاه ها و …) زمینه شناخت خود را فراهم سازید.

 سوالات متداول دوره کارشناسی ارشد:

استاد راهنمای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد چه زمانی تعیین می شود؟

در اواسط آبان ترم اول

روال تعیین اساتید راهنمای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد چگونه است؟

در اوایل آبان ماه هر سال به دانشجویان ترم اول اطلاع رسانی خواهد شد که برای انتخاب استاد راهنما به دفتر گروه مراجعه و فرم انتخاب استاد راهنما را دریافت و به اساتید مراجعه فرمایند. بعد ازصحبت با اساتید فرم را به امضای استاد مورد نظر می رسانند و تحویل دفتر گروه می نمایند(دانشجویان باید دقت داشته باشند که ظرفیت اساتید محدود است)

کف و سقف واحدها در هر ترم چگونه است؟

حداقل ۸ واحد و حداکثر ۱۴ واحد

تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد چه میزان است؟

هشت درس ۳ واحدی طبق شرایطی که در سرفصل دروس است + ۲ واحد درس سمینار + ۶ واحد پایان نامه

روال تعیین موضوع و دفاع از پیشنهادیه چگونه است؟

دانشجویان کارشناسی ارشد بعد از اینکه استاد راهنمایشان مشخص شد(ترم اول) با جلساتی که با استاد راهنما دارند زمینه تحقیقاتی خود را کم کم مشخص میکنند و با انجام مطالعات تحت راهنمایی استاد راهنما، کم کم تا پایان ترم دوم، موضوع کامل مشخص می شود و تا ۱۵ مهرماه فرصت دارند که فرم پیشنهادیه را تکمیل و پس از تایید استاد راهنما آن را تحویل دفتر گروه نمایند. دفاع از پیشنهادیه حدوداواسط آبان ماه ترم ۳ انجام خواهد شد. به دانشجویانی که فرصت نکنند در این تاریخ دفاع کنند یا احیانا پیشنهادیه مورد تصویب قرار نگیرد  یک مهلت دیگر در بهمن ماه داده خواهد شد.

 سوالات متداول دوره دکترا:

استاد راهنمای پایان نامه دوره دکترا چه زمانی تعیین می شود؟

در اواسط آبان ترم اول

روال تعیین اساتید راهنمای پایان نامه دوره دکترا چگونه است؟

در اوایل آبان ماه هر سال به دانشجویان ترم اول اطلاع رسانی خواهد شد که برای انتخاب استاد راهنما به دفتر گروه مراجعه و فرم انتخاب استاد راهنما را دریافت و به اساتید مراجعه فرمایند. بعد ازصحبت با اساتید فرم را به امضای استاد مورد نظر می رسانند و تحویل دفتر گروه می نمایند(دانشجویان باید دقت داشته باشند که ظرفیت اساتید محدود است)

کف و سقف واحدها در هر ترم چگونه است؟

حداقل ۶ واحد و حداکثر ۱۲ واحد

مراحل تحصیل در دوره دکترا چیست؟

مرحله اول :

ارائه نمره زبان قابل قبول آموزش در ترم اول. لینک نمرات قابل قبول در زیر آمده است:

مرحله دوم:

گذراندن ۶ درس سه واحدی طبق شرایطی که در سرفصل دروس است
مرحله سوم: آزمون جامع
انتخاب سه درس با هماهنگی استاد راهنما، لیست دروس در لینک زیر آمده است
امتحان جامع دو بار در سال برگزار خواهد شد(دیماه و خردادماه)
مرحله چهارم:
انتخاب موضوع پایان نامه و تصویب پیشنهادیه
دفاع از پیشنهادیه، سه بار در سال برگزار خواهد شد (آبان، بهمن و خرداد)
مرحله پنجم:
انجام پایان نامه و فراهم آوردن شرایط فارغ التحصیلی
مرحله ششم : پیش دفاع
مرحله هفتم: دفاع نهایی

سنوات تحصیل در دوره دکترا چند ترم است؟

حداکثر ۹ ترم