اصفهان- خیابان هزارجریب – دانشگاه اصفهان- ساختمان انصاری – دانشکده مهندسی کامپیوتر – گروه مهندسی معماری کامپیوتر
  • شماره تلفن گروه :  (سرکار خانم دستجردی) ۰۳۱۳۷۹۳۵۶۴۲
  •  ۰۳۱۳۷۹۳۵۶۴۳
  •   hw.ui.ac.ir@gmail.com
  • ارتباط با مدیر گروه

نظرات خود را با ما در میان بگذارید