معماری‌های دامنه محور، یکی از رویکردهای جدید در حوزه معماری کامپیوتر است. در این رویکرد به منظور بالا بردن کارایی پردازنده‌ها، به جای طراحی پردازنده‌های همه منظوره، پردازنده‌ها را به صورت خاص منظوره طراحی می‌کنند. بنابراین با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص دامنه مورد نظر، امکان طراحی با کارایی بسیار بالا وجود دارد. طراحی پردازنده‌های گرافیک یکی از مثال‌های معماری دامنه محور است. در این سمینار به بیان علت، توجه به رویکرد معماری دامنه محور پرداخته می‌شود و سپس در مورد معماری‌های دامنه محور برای شبکه‌های عصبی عمیق بحث خواهد شد.

۰

You may also like

نشست با موضوع کوانتوم: تاثیر کامپیوترهای کوانتومی بر الگوریتم‌های رمزنگاری
نشست با موضوع کوانتوم: مبانی رایانه‌های کوانتومی
نشست با موضوع کوانتوم: منطق کوانتومی

مدیر سایت