معماری‌های دامنه محور، یکی از رویکردهای جدید در حوزه معماری کامپیوتر است. در این رویکرد به منظور بالا بردن کارایی پردازنده‌ها، به جای طراحی پردازنده‌های همه منظوره، پردازنده‌ها را به صورت خاص منظوره طراحی می‌کنند. بنابراین با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص دامنه مورد نظر، امکان طراحی با کارایی بسیار بالا وجود دارد. طراحی پردازنده‌های گرافیک یکی از مثال‌های معماری دامنه محور است. در این سمینار به بیان علت، توجه به رویکرد معماری دامنه محور پرداخته می‌شود و سپس در مورد معماری‌های دامنه محور برای شبکه‌های عصبی عمیق بحث خواهد شد.

۰

You may also like

تجهیزات جدید خریداری شده
آرایه‌های سیستولیک: سلول پایه شتاب دهنده‌های شبکه‌های عصبی عمیق
راهکارهای امن‌سازی FPGA

مدیر سایت