فرایند دوره کارآموزی
مراجعه به اساتید(شروع نیمسال ششم)

تعیین استاد کارآموزی

استاد کارآموزی همان استاد راهنمای دانشجو است که در ابتدای ترم شش مشخص خواهد شد(مستقل از اینکه تا ترم ۶، چه تعداد واحد گذرانده باشید یا اینکه چه نیمسالی بخواهید درس کارآموزی را اخذ نمایید)

در اوایل نیمسال بهمن هر سال، اطلاعیه‌ای مبنی بر انتخاب استاد راهنما/کارآموزی صادر می‌شود و دانشجویان محترم، فرم مربوط به تعیین استاد راهنما/کارآموزی را از دفتر گروه، تحویل خواهید گرفت.

با مراجعه به اساتید و صحبت با آنها، استاد خود را انتخاب و ایشان نیز فرم شما را امضا خواهند نمود، سپس فرم را تحویل دفتر گروه خواهید داد.

فرم تعیین استاد راهنما/کارآموزی
مراجعه به اساتید(شروع نیمسال ششم)

تحویل به استاد راهنما

انتخاب محل کارآموزی

تابستان سال سوم(بعد از نیمسال ششم) مناسبترین زمان برای گذراندن دوره کارآموزی است. دانشجویان می توانند درس کارآموزی را در نیمسال ششم یا نیمسال تابستان اخذ نموده و در فصل تابستان دوره کارآموزی را بگذرانند

🔗 شرکت‌های و نهادهای پذیرنده کارآموز

در لینک فوق، برخی از شرکتها و نهادهای پذیرنده کارآموز وجود دارد که دانشجو باید بعد از گرفتن اجازه استاد کارآموزی، به شرکت مراجعه نموده و در صورت موافقت، فرم‌های زیر را تکمیل نماید
جهت رفاه حال دانشجویان، مراسم روز کارآموز در دانشکده نیز برگزار خواهد شد و شرکتهای پذیرنده کارآموز در این مراسم شرکت می‌نمایند و دانشجو به راحتی می‌تواند محل کارآموزی خود را انتخاب نماید

🔗 فرم درخواست کارآموزی
🔗 فرم معرفی محل کارآموزی

پس از تکمیل دو فرم فوق و امضا و مهر آن توسط استاد کارآموزی و شرکت مربوطه، این دو فرم را به آقای دکتر رشادی نژاد(مسئول کارآموزی دانشکده) تحویل نماید یا به آدرس زیر ایمیل نماید
reshadinezhad@gmail.com

تکمیل فرم‌ها

ثبت در سامانه گلستان

مراجعه به سامانه گلستان و ثبت درخواست در پیشخوان خدمت

✍️ فرایند انتخاب واحد درس کارآموزی در سامانه گلستان در زمان انتخاب واحد اتفاق نمیفتد و باید از طریق پیشخوان خدمت گلستان اقدام به این کار نمود، راهنمای انتخاب درس کارآموزی در سامانه گلستان در لینک زیر قابل مشاهده است

🔗 راهنمای اخذ درس کارآموزی در گلستان

معمولا یک تا دو ماه بعد از شروع نیمسال به دانشجو مهلت داده می‌شود که از طریق سامانه گلستان درخواست را ثبت نماید(به غیر از نیمسال تابستان).
این مهلت برای این است که دانشجو فرصت کافی برای مراجعه به شرکتها و انتخاب آنها را داشته باشد.
ثبت در سامانه گلستان

مراجعه به شرکت

مراجعه به شرکت و انجام کارآموزی

زمانی که دانشجو قصد دارد کارآموزی خود را شروع کند باید معرفی نامه از سامانه گلستان دریافت نماید و به محل کارآموزی مراجعه و معرفی نامه را تحویل و کارآموزی خود را شروع کند
مدت زمان کارآموزی ۲۴۰ ساعت است


در حین گذراندن کارآموزی دانشجو باید فرم گزارش هفتگی و فرم گزارش ماهیانه را تکمیل و به صورت هفتگی آنها را برای استاد کارآموزی خود ایمیل نماید
🔗 فرم گزارش هفتگی
🔗 فرم گزارش ماهیانه

بعد از اتمام کارآموزی، دانشجو باید فرم ج را تحویل سرپرست کارآموزی(در محل کارآموزی) نماید تا توسط سرپرست کارآموزی تکمیل و مهر و امضا شود
🔗 فرم ج (فرم پایان کار و اعلام نمره توسط محل کارآموزی)
مراجعه به شرکت

مراجعه به استاد کارآموزی

تکمیل گزارش و تحویل به استاد

دانشجو باید گزارش کارآموزی را در قالب زیر تکمیل و به همراه فرم ج که توسط محل کارآموزی مهر و امضا شده است به استاد کارآموزی(در دانشگاه) تحویل نماید تا استاد پس از بررسی گزارشهای هفتگی و ماهیانه و گزارش پایانی نمره نهایی را در فرم ج ثبت نماید


🔗قالب گزارش پایانی کارآموزی 

در قالب فوق، در مورد فصل بندی‌ها و اصول نگارش مطالبی ذکر شده است گزارش حدودا ۳۰ صفحه باید باشد

زمانبندی تحویل گزارش به استاد کارآموزی به شرح ذیل می‌باشد:

◀️ دانشجویانی که درس کارآموزی را در نیمسال مهر اخذ نموده‌اند: ۱۵دی یا ۱۵ خرداد

◀️ دانشجویانی که درس کارآموزی را در نیمسال بهمن اخذ نموده‌اند: ۱۵ خرداد یا اول شهریور

مراجعه به استاد کارآموزی

مراجعه به دفتر گروه

تحویل فرم ج به دفتر گروه

دانشجو باید فرم ج را جهت اعلام نمره و بایگانی، تحویل دفتر گروه نماید.
آخرین مهلت ثبت نمره برای نیمسال بهمن و تابستان ۲۰ شهریور است و برای نیمسال مهر، ۳۰ دیماه خواهد بود.

مراجعه به دفتر گروه