چکیده:

شبکه‌های محتوا محور (ICN) ابتدا با دیدگاه حل مشکلات ریشه‌ای اینترنت، بعنوان معماری آینده‌ی این شبکه‌ی جهانی مطرح شدند. پس از گذشت چند سال اما، پشتیبانی ذاتی این شبکه‌ها از حرکت گره‌ها موجب شد طرح ادغام شبکه‌ی محتوا محور با شبکه‌های بدون ساختار متحرک (MANET) مطرح شود که بعداً نام IC-MANET بر آن گذاشته شد. در این سخنرانی پس از معرفی اجمالی شبکه‌های محتوا محور، پروژه‌های مهمی که در این زمینه انجام شده‌اند و یا در حال انجام هستند معرفی خواهند شد که البته پروژه‌ی NDN بعنوان شاخص‌ترین آن‌ها سهم بیشتری را از این تعریف خواهد داشت. زمینه‌های کاری فعال در IC-MANET در ادامه مطرح می‌شود و از میان آن‌ها مبحث مسیریابی که نسبت به بقیه پرحجم‌تر است به صورت کلی مطرح می‌گردد. در نهایت چالش‌های موجود نیز به اختصار بیان می‌گردد.

۰

You may also like

تجهیزات جدید خریداری شده
آرایه‌های سیستولیک: سلول پایه شتاب دهنده‌های شبکه‌های عصبی عمیق
راهکارهای امن‌سازی FPGA

مدیر سایت